De rol van burgers in de transitie van AWBZ naar Wmo

Beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief van burgers - Wmo Kenniscahier 22
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Gemeenten staan aan de vooravond van drie grote decentralisaties in het sociale domein. De zelfredzaamheid en eigen initiatieven van burgers staan daarin voorop. Gemeenten verwachten veel van burgers. Maar hoe zijn burgers betrokken bij de veranderingen van het lokale beleid?
In deze publicatie is de praktijk van burgerbetrokkenheid in vijf gemeenten geanalyseerd. Dat gebeurt aan de hand van de driedeling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en eigen initiatief. De wijze waarop burgers betrokken zijn, hangt samen met de visie van de gemeente op de verantwoordelijkheden van professionals, bestuurders en burgers, zo laten de onderzoekers zien. Ze concluderen dat innovaties in het sociale domein gelijk op moeten gaan met innovaties in de belangenbehartiging van de gebruikers van voorzieningen.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: