De pedagogische functie van het onderwijs

Wmo Essay 08
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
De pedagogische functie van het onderwijs wordt steeds belangrijker. Er bestaan dringende vragen over motivatie en orde in een context van toegenomen informaliteit en keuze-vrijheid, en over het onderwijs in sociale competenties en leren leren.

 

Bovendien stellen de toename van de etnische diversiteit van de leerling-populatie en kwesties van sociale cohesie ons voor allerlei nieuwe pedagogische uitdagingen. Ook weten we dat de informele contexten van gezin en peergroup sterk het falen en slagen op school beïnvloeden. Al deze ontwikkelingen nopen tot een sterkere verwevenheid tussen de school en buitenschoolse verbanden. Uitwisseling en afstemming daarmee wordt een relevantere taak, die steeds nadrukkelijker deel uitmaakt van een bredere pedagogische infrastructuur rondom leerlingen.

In deze studie schetsen we pedagogische kwesties in het onderwijs van vandaag en de uiteenlopende invulling die scholen geven aan hun pedagogisch beleid. Thema’s die aan de orde komen zijn het partnerschap met ouders, het belang en de invloed van de peergroup, de pedagogische opdracht aan leerkrachtopleidingen en het toerusten van leerkrachten op onderwijs in de multi-etnische context.

Zie ook www.wmotogo.nl

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: