De Kanteling

Vormgeven aan het compensatiebeginsel in de Wmo - een handreiking voor gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
De Wmo is een brede participatiewet: iedereen moet kunnen meedoen. Voor burgers met een beperking hebben gemeenten een compensatieplicht. De Wmo schrijft niet voor hoe gemeenten daar uitwerking aan moeten geven. De vraag is daarom hoe een gemeente concreet vorm kan geven aan de compensatie voor burgers met beperkingen. Het compensatiebeginsel biedt immers tal van mogelijkheden voor vernieuwing. Met het project De Kanteling wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het compensatiebeginsel in de Wmo helpen vormgeven.

Met deze handreiking is een eerste stap gezet. Bij een aantal gemeenten is geïnventariseerd op welke innovatieve manier het compensatiebeginsel is ingevuld. In dit rapport beschrijft en analyseert het Verwey-Jonker Instituut deze vernieuwende projecten. Vervolgens bieden we lessen en tips voor gemeenten die willen gaan kantelen. Het VNG-project De Kanteling wordt verder vormgegeven in samenwerking met tien pilot gemeenten. Deze handreiking is gefinancierd door het ministerie van VWS vanuit het programma Beter in Meedoen.

Zie ook Wmo to go (Dit is een gearchiveerde website).

Thema's

Deel deze publicatie op: