De KansenMakers

Kansen creëren voor jongeren op de stage- en arbeidsmarkt
PublicatiesGepubliceerd op: 05-08-21
Het is van belang voor jongeren zelf en voor de maatschappij als geheel dat zij een passende stage- en werkplek kunnen vinden. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken en persoonlijke verhalen dat het niet voor alle jongeren even makkelijk is om een stage of werkplek te vinden die bij hen past.

De KansenMakers is een sociale start-up die in 2020 is opgezet en wordt getrokken door de Arnhemse Idris en Shafie. Idris en Shafie merkten dat er een groep jongeren is die moeite heeft met het vinden van een stage- of werkplaats. Dit had onder andere te maken met het gebrek aan een professioneel netwerk dat relevant is voor het werkveld van de jongeren. Daarnaast bleek dat jongeren moeite hadden met het herkennen van hun eigen talenten, om op basis daarvan keuzes te kunnen maken voor hun schoolloopbaan en carrière.

Met De KansenMakers besloten Idris en Shafie jongeren te helpen met het vinden van een stage- of werkplek door hun eigen netwerk in te zetten en jongeren en werkgevers met elkaar te verbinden. Dit doen ze door laagdrempelig contact met jongeren in de wijk en via sociale media kanalen zoals Instagram en LinkedIn. Tegelijkertijd zijn ze druk bezig met het enthousiasmeren van het bedrijfsleven via hun bestaande netwerk en met het bereiken van nieuwe werkgevers. Dit gebeurt onder andere via LinkedIn. Vervolgens zorgen De KansenMakers voor een match tussen jongeren en werkgevers op basis van de wensen van beide partijen.

Het Verwey-Jonker Instituut bracht in kaart wat De KansenMakers sinds de start in 2020 tot aan juli 2021 hebben gedaan, wat hun aanpak is, en wat de ervaringen van betrokkenen zijn. Ook zetten we op een rij wat de succesfactoren en eventuele aandachtspunten zijn van de aanpak.

Onderzoekers

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: