De invloed en effecten van sociale samenhang

Verslag van een literatuurverkenning
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Verslag van een verkenning naar de vraag welke effecten van een sterke sociale samenhang bekend zijn in de nationale en internationale literatuur.

Sociale samenhang is het onderwerp van veel actuele politiek en beleidsvoering op lokaal en nationaal niveau. Bovendien is het een klassiek sociologisch thema. Welke verbindingen mensen aangaan, hoe samenlevingen georganiseerd zijn en functioneren, daar houden sociologen zich sinds de negentiende eeuw mee bezig. Sociale samenhang blijft echter onverminderd in de wetenschappelijke en politieke belangstelling staan.

Deze verkenning gaat kort in op enkele definities, en doet vervolgens verslag van de zoektocht naar bronnen die ons iets leren over de effecten van sociale samenhang. Daarbij hebben de auteurs zich geconcentreerd op effecten die met empirische verbanden worden aangetoond.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: