De impact van Kinderen in Tel op lokaal jeugdbeleid

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
Kinderen in Tel geeft jaarlijks een beeld van de leefomstandigheden van de jeugd in alle gemeenten in Nederland. Om de impact op lokaal jeugdbeleid te achterhalen is onder 443 gemeenten een internetenquête uitgezet. Kennen zij Kinderen in Tel? Dragen de jaarlijkse uitgave van het Databoek en de publiciteit bij aan betere leefomstandigheden voor kinderen? Uit de respons van 156 gemeenten blijkt dat de meerderheid (81%) bekend is met het Databoek Kinderen in Tel. Zij gebruiken de uitkomsten bij het vormgeven van hun jeugdbeleid. Veel minder gemeenten leggen daarbij een relatie met kinderrechten. Een kleine minderheid van degenen die Kinderen in Tel kennen acht het materiaal ongeschikt als bouwsteen voor gemeentelijk beleid. Meer dan de helft der met Kinderen in Tel bekende gemeenten meent dat kinderen in Nederland geholpen zijn door Kinderen in Tel. Vooral het zichtbaar maken van de positie van kinderen en de lacunes in beleid, vinden zij positief.

Zie ook:
www.kinderenintel.nl

Zie ook:
Kinderen in Tel op deze website

Zie ook:
www.wmotogo.nl

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: