De huisvesting van vergunninghouders

Realiseren van de gemeentelijke taakstelling en de rol van versnellingsarrangementen
PublicatiesGepubliceerd op: 07-11-16
In de loop van 2016 is de asielinstroom substantieel gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Dit is o.a. het gevolg van afspraken die op Europees niveau zijn gemaakt. Het vluchtelingenprobleem blijft bestaan, meer dan 60 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. De huisvesting van vergunninghouders blijft om die reden urgent, zeker voor de gemeenten, die daarvoor verantwoordelijkheid dragen.

Voor gemeenten blijkt het lastig te zijn hun taakstelling op de huisvesting te behalen, ook in 2016. Het rijk heeft twee verschillende versnellingsarrangementen ingezet die vruchten moeten afwerpen: het gemeentelijke versnellingsarrangement (GVA) en de subsidieregeling huisvestingsvoorziening.

In dit rapport beschrijven we de haalbaarheid van de taakstelling in 2016 en gaan we in op de inzet van de versnellingsarrangementen en waarom gemeenten die wel of niet inzetten. Vervolgens bespreken we de ervaringen van gemeenten die wel gebruik maken van deze arrangementen. Voldoen de bestaande versnellingsarrangementen bijvoorbeeld om de taakstelling te kunnen realiseren? Tot slot gaan we ook in op de eigen maatregelen die gemeenten treffen om de taakstelling van de huisvesting te behalen. Wat zijn de knelpunten en succesfactoren die ze daarbij zijn tegengekomen? Daarbij is ook gekeken naar de samenwerking met de woningcorporaties en naar de regionale, gemeentelijke samenwerking op dit specifieke thema.

Met medewerking van

  • Sven Oostrik
  • Irene GerardsExtern

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: