De gezondheid van kwetsbare burgers

Innovatief preventiebeleid door lokale overheden en zorgverzekeraars - een verkenning van het speelveld
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
De participatie, de zelfredzaamheid en het welzijn van kwetsbare inwoners is steeds meer de verantwoordelijkheid van lokale overheden. Dat biedt kansen voor een innovatief lokaal preventiebeleid. Dat wil zeggen: een beleid waarin gezondheid centraal staat, in plaats van de behandeling van ziekten. Lokale overheden en zorgverzekeraars kunnen beter samenwerken, dankzij beleidsontwikkelingen rond de Wwb, de Wmo, de Zvw, en de AWBZ. Als zorgverzekeraars en gemeenten kunnen komen tot werkelijk afgestemd lokaal sociaal beleid gericht op preventie, bevordert dat de gezondheid van kwetsbare inwoners en zal het de kosten van de gezondheidszorg beteugelen.

Deze notitie biedt een verkenning van de mogelijkheden voor zorgverzekeraars en lokale overheden om de krachten te bundelen. Naast een schets van de huidige en toekomstige beleidsontwikkelingen, zijn er drie strategische beleidsopties omschreven voor lokale overheden. Het gaat om kansrijke wegen die uitzicht bieden op gezondheidswinst, kostenvoordelen en ondersteuning van de belangrijkste doelgroep van het sociale beleid van lokale overheden: de kwetsbare burgers.

Deel deze publicatie op: