De gemeenschapsfunctie van het ROC

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
In het beleid rond een leven lang leren is er veel aandacht voor de economische functie van de ROC’s. Te veel? Gaat dit ten koste van de functie die de ROC’s (zouden kunnen) hebben voor de samenleving? Deze studie toont met tien praktijkvoorbeelden en reflectie daarop, dat er wel degelijk een voedingsbodem is voor deze bredere functie van ROC’s. Stimulansen voor deze brede functie liggen in vraagstukken rond veiligheid, sociaal klimaat en integratie, maar ook in aandacht voor doelgroepen en doelgemeenschappen. Aandacht voor de gemeenschapsfunctie betekent meer maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Deze studie wil een handreiking bieden bij de reflectie op de gemeenschapsfunctie van het ROC en ideeën aanreiken voor invulling en vormgeving van het ROC als maatschappelijke onderneming.

Deze publicatie is te bestellen bij Stichting CINOP

Thema's

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

Deel deze publicatie op: