De gefinancierde rechtsbijstand in beeld

Een overzicht van 1997-2003
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Voor rechtzoekenden die afhankelijk zijn van gefinancierde rechtsbijstand wordt het steeds lastiger een advocaat te vinden die bereid is de zaak in behandeling te nemen. Dit gegeven vormde in het jaar 2000 de aanleiding tot een onderzoek naar ontwikkelingen in het aanbod van de gefinancierde rechtsbijstand.

In dit vervolgonderzoek wordt de deelname van rechtsbijstandverleners aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand in beeld gebracht. Op verzoek van de Raad voor de Rechtsbijdstand in Amsterdam zijn de cijfers geactualiseerd met gegevens van zeven opeenvolgende jaren (1997-2003). Deze uitgave bevat een cijfermatige analyse van de afgegeven toevoegingen, de betrokken cliënten en de betreffende rechtsbijstandverleners.

De kwantitatieve analyse van registratiecijfers laat na een daling van het aantal actieve rechtsbijstandverleners tot 2002, een stijging in 2003 zien. Maar de stijging van het aantal toevoegingen is nog sterker. Dit gegeven kan, samen met de andere in dit rapport beschreven ontwikkelingen, betekenen dat in de toekomst een tekort aan actieve rechtsbijstandverleners ontstaat. Dit rapport biedt interessante informatie voor alle beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling en herinrichting van de gefinancierde rechtsbijstand.

Onderzoekers

  • Norbert Broenink

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

Deel deze publicatie op: