De effectiviteit van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys

Een voorstudie, in opdracht van VWS, met financiering van ZonMw. Eindrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 11-04-14
Dit rapport bevat het verslag van een voorstudie uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), van de effectiviteit van methoden voor opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, met financiering van ZonMw, in het kader van het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’.

De voorstudie geeft allereerst een overzicht van de gangbare methoden voor opvang en behandeling van slachtoffers (tot 23 jaar) van loverboys in instellingen voor jeugdzorg en vrouwenopvang in Nederland. In het verlengde hiervan geeft de voorstudie inzicht in de (veronderstelde) werkzame bestand delen van de gebruikte methoden voor slachtoffers van loverboys. Dit kan van nut zijn voor de huidige opvang- en behandelpraktijk. Daarnaast dient de voorstudie als opmaat naar de organisatie en uitvoering van een meerjarige effectstudie naar de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys.

Onderzoekers

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: