De effecten van Thuis Op Straat

PublicatiesGepubliceerd op: 10-09-15
Er zijn wijken in Nederland waar kinderen onvoldoende de mogelijkheid hebben om buiten te spelen of te sporten. Studies toonden aan dat deze beperking negatieve invloed heeft op hun psychosociale ontwikkeling. De organisatie Thuis Op Straat (TOS) wil daarom ‘de straten aan de kinderen teruggeven’.

Uit verschillende eerdere, niet-experimentele onderzoeken bleek al dat de aanpak van TOS het speelklimaat, de emotionele en sociale veiligheid voor kinderen en het gedrag van de kinderen kan verbeteren. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht nu in een vierjarige studie of TOS deze effecten daadwerkelijk realiseert. In twintig buurten – tien experimentele buurten waar TOS startte en tien controlebuurten waar niet met TOS wordt gewerkt – is gekeken naar het buitenspeelklimaat, en naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en het pro-sociaal gedrag van de kinderen.

Buurtgerichte interventies zoals TOS zijn complex en effectonderzoeken ernaar ingewikkeld. De aard en complexiteit van experimenteel onderzoek in buurten brengt verschillende uitdagingen met zich mee. In deze rapportage besteden we expliciet aandacht aan hoe we met deze uitdagingen zijn omgegaan. Het bevat ook tips aan collega-onderzoekers die vergelijkbaar onderzoek willen uitvoeren.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door ZonMw, programma Zorg voor Jeugd, projectnummer 157003003.

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: