De eerste stappen van nieuwe statushouders in Rotterdam

Evaluatie van het programma Rotterdamse Taalstart
PublicatiesGepubliceerd op: 08-04-21
De Rotterdamse Taalstart (RTS) draagt bij aan een goede start van statushouders in Rotterdam. Doordat het een intensief programma is met activerende opdrachten, ontstaat er bij statushouders meer goede moed om in te burgeren en te integreren. Bovendien vinden de statushouders de praktische informatie die zij krijgen, bijvoorbeeld over DUO, inburgering, zorg / gezondheid en goedkoop winkelen, zeer waardevol.

De gemeente Rotterdam biedt de RTS aan voor statushouders die net in Rotterdam zijn gevestigd. Sinds 1 september 2019 wordt de RTS uitgevoerd door TopTaal. Deelnemers krijgen gedurende acht weken vier dagen in de week les. In de ochtenden vinden taallessen plaats; in de middagen volgen workshops en excursies. Elke week staat een ander thema centraal. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de RTS in 2020. Doel van het onderzoek was om beter inzicht te krijgen in de werkzame elementen van het programma en in de bijdrage aan het integratieproces van statushouders. De gemeente Rotterdam en andere gemeenten kunnen de inzichten uit het onderzoek tevens benutten ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering, die in januari 2022 in werking treedt.

In het rapport worden de bevindingen, reflecties en aanbevelingen over de RTS uiteen gezet. De onderzoekers gaan hierbij onder meer in op hoe het programma uitpakt voor verschillende groepen statushouders. Ook benoemen we randvoorwaarden voor het goed kunnen uitvoeren van het programma, en overige aandachtspunten van deelnemers en professionals. De onderzoekers doen een zestal aanbevelingen, onder meer over de rol en inrichting van de RTS binnen het nieuwe inburgeringsstelsel.

Onderzoekers

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: