De Cliëntenvisitatie in de GGZ

Handboek voor kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-04
Hoe toets je als cliënt de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg? En wat is ‘goede kwaliteit’? De uitgave ‘Cliëntenvisitatie in de GGZ’ biedt cliëntenraden houvast bij het verstrekken van gefundeerde adviezen aan de zorgaanbieder over de kwaliteit van de zorg. Het handboek bestaat uit twee delen: deel een bevat de kwaliteitscriteria, deel twee beschrijft de stappen van de kwaliteitstoetsing. De publicatie is een bijstelling van het eerder verschenen kwaliteitsinstrument waarmee cliënten vanuit het eigen perspectief de kwaliteit van zorg kunnen beoordelen. Het is nu bruikbaar voor de gehele geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Het door het Verwey-Jonker Instituut vernieuwde instrument is ontwikkeld in opdracht van Stichting Kwadraad en de LPR. Kwadraad ondersteunt cliëntenraden bij het opzetten en uitvoeren van een kwaliteitstoetsing binnen hun instelling. Een veelvuldig gebruik van het instrument betekent het behoud van een volwaardige rol van het cliëntenperspectief in het kwaliteitsbeleid. Dat is niet alleen van belang voor een goed regionaal en landelijk beleid. De resultaten zijn ook bruikbaar voor een systematische kwaliteitsvergelijking van de zorg, voor benchmarking en voor betrouwbare consumenteninformatie vanuit het cliëntenperspectief.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: