De cliënt als toetser van de geestelijke gezondheidszorg

Verslag van het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrumentarium vanuit cliëntenperspectief voor de geestelijke gezondheidszorg
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-00
Kwaliteitstoetsing door cliëntenraad en cliëntenvisitatiecommissie is een belangrijk instrument bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de zorg in de geestelijke gezondheidzorg. Dit boek beschrijft welke kwaliteitsinstrumenten vanuit het cliëntenperspectief gebruikt worden in de geestelijke gezondheidszorg. Met sleutelfiguren zijn interviews gehouden over de sterke en zwakke punten van deze kwaliteitsinstrumenten.

Verder wordt een nieuw kwaliteitssysteem voor kwaliteitstoetsing door cliëntenraad en cliëntenvisitatiecommissie gepresenteerd dat gebruikt kan worden zowel voor de gehele geestelijke gezondheidszorg gebruikt als voor de afzonderlijke sectoren (ambulant, klinisch en beschermd wonen). Een belangrijk onderdeel van het integrale kwaliteitssysteem zijn de kwaliteitsnormen waaraan de geboden zorg zou moeten voldoen. In een aantal bijeenkomsten met leden van de cliëntenraden uit sectoren ambulant, klinisch en verblijf/wonen zijn deze kwaliteitsnormen opgesteld.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: