De betekenis en bijdrage van het welzijnswerk binnen de Brede School Rotterdam/Delfshaven

Een evaluatieonderzoek naar de opbrengsten en effecten van de activiteiten vanuit het welzijnswerk binnen de Brede School
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05
Delfshaven is een kleurrijke deelgemeente met zeven wijken waar zo’n 73.000 mensen wonen en werken. Delfshaven heeft al een lange traditie met de Brede School en mag koploper genoemd worden als het gaat om de onderwijskansenzones. De deelgemeente legt daarbij de prioriteit bij de Brede School en de naschoolse opvang.

In dit onderzoek is nagegaan wat de lokale doelstellingen zijn voor de Brede School activiteiten. Ze zijn geïnventariseerd vanuit het onderwijs, welzijn en het beleid tijdens bijeenkomsten met alle betrokken partijen van de Brede School in Rotterdam Delfshaven. Daarnaast zijn er interviews gehouden met een vertegenwoordiger van de deelgemeente, twee Brede School coördinatoren, de leidinggevende van Jeugd van DISCK en de wijkcoördinator Brede School.

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het welzijnswerk een specifieke inbreng heeft in de Brede School activiteiten. Het welzijnswerk kan meer buurtgericht werken, waardoor het iets toevoegt aan het leren op school. Verder zijn er binnen de Brede School activiteiten verschillende aanbieders. Een van de conclusies is dat meer regievoering wenselijk is voor de afstemming van al deze activiteiten.

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: