Contouren van sociale stabiliteit

Een verkenning van een potentieel beleidsconcept
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
In dit essay wordt onderzocht wat de betekenis is van het begrip sociale stabiliteit. De auteurs definiëren dit vooralsnog als een dynamisch evenwicht in de samenleving. Maar: sociale stabiliteit gaat ook over recht, orde en veiligheid, over vrede, sociale cohesie en vertrouwen, over rust en harmonie. Sociale stabiliteit verwijst altijd ook naar zijn tegendeel: wanorde, chaos, geweld, rellen, onlusten en opstanden. Het gaat dan over spanningen tussen groepen, over wantrouwen tegen de overheid, over onvrede met de eigen maatschappelijke positie. Dan gaat het al meteen al over heel veel. Vanuit een beleidsmatig perspectief is sociale stabiliteit benaderd op het niveau van individuen, groepen en de samenleving.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: