Contextstudie. Literatuur en andere bronnen over kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland, 1945-heden

PublicatiesGepubliceerd op: 11-06-19
Dit rapport is onderdeel van een groter geheel. Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoek naar geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Op basis van dit onderzoek verscheen in juni 2019 het eindrapport:

Marian van der Klein, Jacques Dane en Majone Steketee (2019). Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Ervaringen, risicofactoren en doorwerking in het latere leven. Den Haag: Commissie geweld in de Jeugdzorg.

Totaaloverzicht van de bronstudies:

1. Klein, M. van der, & Dane, J. (2019). Contextstudie over kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2. Klein, M. van der, & Horrevorts, E. (2019). Bronstudie survey over geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
3. Lünnemann, K., & Steketee, M. (2019). Bronstudie interviews over geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
4. Dane, J., & Klein, M. van der (2019). Bronstudie archiefonderzoek: sporen van geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: