Contextstudie. Literatuur en andere bronnen over kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland, 1945-heden

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 11-06-19
Dit rapport is onderdeel van een groter geheel. Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoek naar geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

 

Op basis van dit onderzoek verscheen in juni 2019 het eindrapport:

Marian van der Klein, Jacques Dane en Majone Steketee (2019). Geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Ervaringen, risicofactoren en doorwerking in het latere leven. Den Haag: Commissie geweld in de Jeugdzorg.

Totaaloverzicht van de bronstudies:

1. Klein, M. van der, & Dane, J. (2019). Contextstudie over kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
2. Klein, M. van der, & Horrevorts, E. (2019). Bronstudie survey over geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
3. Lünnemann, K., & Steketee, M. (2019). Bronstudie interviews over geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
4. Dane, J., & Klein, M. van der (2019). Bronstudie archiefonderzoek: sporen van geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 1945-heden. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Zie ook de website van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg en de pagina’s met betrekking tot het Eindrapport van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

    Meer over dit thema
  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

    Meer over dit thema