Community report: Kaapverdianen in Rotterdam

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-03
Deze rapportage is gemaakt tijdens het project Nôs Saúde, Allochtone vrouwen en gezondheidsbevordering in de wijk. Het betreft een communitystudie rond de ontwikkeling en uitvoering van gezondheidsbevordering in de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw. Het Verwey-Jonker Instituut werkt in dit project samen met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), Stichting Avanço, GGD Rotterdam e.o. en Delphi Opbouwwerk. In dit Community report is de (in)formele sociale infrastructuur van Kaapverdianen in Rotterdam in kaart gebracht.

Dit rapport is verwant aan de Review Gezondheid en Welzijn van Kaapverdianen in Rotterdam, die door het NIGZ is uitgevoerd. In die Review is de gezondheidssituatie van de Kaapverdianen beschreven.

De twee rapportages tezamen dienen als uitgangspunt bij het ontwikkelen van gezondheidsbevorderende interventies in en mét de Kaapverdiaanse gemeenschap.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: