Communities that Care in Nederlandse steden

Resultaten van een vierjarig experimenteel onderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Communities that Care is een preventieve aanpak om probleemgedrag (risicogedrag) van jongeren (adolescenten) op stedelijk en wijkniveau aan te pakken. De systematiek komt uit de Verenigde Staten en wordt al langere tijd toegepast in verschillende Nederlandse steden. De aanpak is wetenschappelijk onderbouwd en werkt met kennis over de risico- en beschermende factoren die aan het probleemgedrag ten grondslag liggen, een implementatieplan om samenwerking tussen partijen te versterken, effectieve preventieprogramma’s en inzichten in resultaten.

Onderzocht is wat de impact van CtC in Nederland is. Zowel de werkwijze van CtC als de effecten van het programma op de jongeren zelf zijn systematisch onderzocht. Hieruit blijkt dat CtC vooral een strategisch sturingsinstrument is dat ertoe bijdraagt dat instellingen uit de verschillende sectoren op het terrein van preventie effectief en efficiënt samenwerken. CtC instrumenteert een nauwkeurige probleemanalyse; het bevordert de samenwerking en het geeft concreet richting aan een preventieve aanpak. In Nederland slaagt de systematiek er echter niet in om meer stelselmatig te werken met effectieve programma’s en het gedrag van jongeren te beïnvloeden. Hoewel er duidelijke resultaten zijn in de samenwerking en werkwijze blijkt dat preventie gericht op de oorzaken van jeugdproblematiek een kwestie van een lange adem is.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: