Communicatie tussen gemeente en laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond

'Een groot gat tussen de systeemwereld en de beleving van inwoners'
PublicatiesGepubliceerd op: 10-04-19
In dit onderzoek worden werkzame elementen voor een effectieve communicatie tussen instanties en laagtaalvaardige inwoners met een migratieachtergrond beschreven. Voor laagtaalvaardige mensen met een migratieachtergrond is communicatie met instanties uitdagend. Zo kan ontoereikende communicatie leiden tot onbegrip en onnodige risico’s. Daarnaast kan een moeizame communicatie het ongewenste effect hebben dat gevoelens van uitsluiting worden versterkt en mensen zich minder snel thuis voelen in hun gemeente.

Er is nog maar weinig bekend over hoe de communicatie tussen gemeenten en migranten met een lage Nederlandse taalvaardigheid in de praktijk verloopt, zowel als het gaat om de ervaringen van medewerkers van de gemeente als inwoners zelf. Effectieve gemeentelijke communicatie is belangrijk om toegang tot diensten, zoals basale voorzieningen en zorgverlening, adequaat te realiseren. Dit verkennende rapport biedt aanknopingspunten voor verbetering van communicatie tussen gemeenten en laagtaalvaardige inwoners met een migratieachtergrond. Dit onderzoek is o.a. relevant voor gemeenten en voor andere organisaties met soortgelijke communicatie vraagstukken.

De directe aanleiding van dit rapport was een praktijkvraag vanuit de gemeente Haarlem over communicatievraagstukken tussen gemeentelijke werkers en laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond.

Lees meer over dit onderzoek in het artikel op de website van KIS.

ISBN 978-90-5830-93-10
36 pag
2019

Download via KIS

Onderzoekers

In samenwerking met

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: