Cliëntenvisitatie in de GGZ

Handleiding voor kwaliteitstoetsing door cliëntenraad en cliëntenvisitatiecommissie
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-00
Kwaliteitstoetsing door cliëntenraad en cliëntenvisitatiecommissie is een belangrijk instrument bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de zorg in de geestelijke gezondheidzorg. De ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument cliëntenvisitatie in de GGZ is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Patiënten- en Bewonersraden in de GGZ (LPR), de Cliëntenbond en GGZ-Nederland. Het kwaliteitssysteem bouwt voort op het bestaande kwaliteitssysteem patiëntenraadpleging en patiëntenvisitatie in de sector beschermd wonen en algemeen psychiatrische ziekenhuizen en kan gebruikt worden zowel voor de gehele geestelijke gezondheidszorg gebruikt kan worden als voor de afzonderlijke sectoren (ambulant, klinisch en beschermd wonen).

In dit handboek worden het kwaliteitssysteem cliëntenvisitatie en de daarbij behorende stappen beschreven. Het kwaliteitssysteem bestaat uit een interne en externe toetsing door (ex)cliënten en wordt uitgevoerd in opdracht van de cliëntenraad van een instelling. De kwaliteitstoetsingsprocedure bevat 5 hoofdelementen: de kwaliteitscriteriacriteria, een sterkte /zwakte analyse van de geboden zorg van de instelling, de interne kwaliteitstoetsing, de externe visitatie en het verbeteringstraject. De geboden kwaliteit van zorg van een instelling wordt beoordeeld aan de hand van landelijke, door cliënten(raden) vastgestelde kwaliteitscriteria.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: