Cliënten keuren de dagbesteding

Een bottom-up evaluatie van acht Haagse dagbestedingsvoorzieningen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Veel voorzieningen voor dagbesteding beschouwen zichzelf als succesvol, maar hoe zien de cliënten die dak- of thuisloos zijn (geweest) of om een andere reden moeite hebben hun draai te vinden in de maatschappij, dat eigenlijk zelf? Een goed getraind team van ervaringsdeskundigen, deelnemers aan dagbestedingactiviteiten, interviewde collega-cliënten en ging uitvoerig in gesprek met medewerkers en leidinggevenden over de resultaten.

Zo krijg je een keuring van onderop waarin cliënten de hoofdrol spelen en de sterke kanten en knelpunten van voorzieningen aan het licht brengen. Een keuring die leidt tot tastbare en vaak verrassende kwaliteitsverbeteringen én die de participatie van cliënten binnen de instellingen verdiept. Deze zogeheten PAja!-methode staat voor Participatie Audits in opvang, zorg en welzijn. Nadat zwerfjongeren de methode toepasten in andere steden is de aanpak in Den Haag voor het eerst onder volwassenen toegepast, geheel toegespitst op dagbesteding.

Dit rapport doet verslag van het PAja! keuringsproces in Den Haag. Het biedt inspiratie voor cliëntenplatforms, organisaties in de OGGZ of op het snijvlak van opvang, zorg, participatie en werk, én voor overheden die werk maken van hun opvang en (participatie)beleid binnen de Wmo.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: