Burgers in transitie

Belangenbehartiging bij de overgang van AWBZ naar Wmo - Wmo instrument 13
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Belangenbehartiging in het sociale domein is de laatste jaren sterk veranderd. De meeste Wmo-raden hebben een adviserende in plaats van een belangenbehartigingstaak gekregen. 

Voor gemeenten is het belangrijk dat burgers (al dan niet met ondersteuning) zelf kunnen blijven opkomen voor hun belangen. Dit vraagstuk wordt nog urgenter als gemeenten met ingang van 2015 ook verantwoordelijk zijn voor mensen met psychische problemen en verstandelijke beperkingen (transitie AWBZ). Belangenbehartiging krijgt een nieuwe definitie. Het gaat om meedenken met beleid en vooral om meedoen. Gemeenten kunnen actiever gebruikmaken van ervaringskennis. Ze kunnen de banden aanhalen met de cliëntenraden van ggz-instellingen en gehandicaptenzorg, en initiatieven voor en door kleine doelgroepen stimuleren en ondersteunen.

Thema's

Deel deze publicatie op: