Burgerraadpleging over Europa

Wat vinden Nederlandse burgers van de toekomst van Europa?
PublicatiesGepubliceerd op: 10-01-19
‘Europa is een uniek samenlevingsmodel waarin democratie centraal zou moeten staan’, aldus de Franse president Macron. Om dit samenlevingsmodel ook in deze tijden te laten slagen, moeten Europese burgers nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie.

Hoe zien burgers de toekomst van Europa? Deze vraag stond centraal in een verkennend onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en Netwerk Democratie. In oktober 2018 hebben beide organisaties vijf regionale bijeenkomsten in Nederland georganiseerd waarin de onderzoekers met burgers in gesprek gingen om erachter te komen welke onderwerpen zij echt belangrijk vinden voor de Europese agenda.

De uitkomsten van deze burgerconsultaties dienden als input vanuit de burgers voor de besprekingen tijdens de Europese Raad op 13 december 2018 en als een van de bronnen van input voor de discussie over de toekomst van Europa tijdens de informele Europese Raad in Sibiu in mei 2019. De Europese Commissie stelt najaar 2019 een nieuwe beleidsagenda op voor de komende vijf jaar en neemt daarin de uitkomsten van deze burgerconsultaties mee.

Zie Rijksoverheid voor meer informatie

Onderzoekers

Met medewerking van

  • Hilde Bakker
  • Anne de ZeeuwExtern

In samenwerking met

Netwerk Democratie

Thema's

  • Overig

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: