Buitengewoon alledaags

De rol van levensbeschouwelijke organisaties bij het bestrijden van sociale uitsluiting in Tilburg
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-10
In Nederland vervullen veel levensbeschouwelijke organisaties (religieuze gemeenschappen, zelfstandige dienstverlenende organisaties) een maatschappelijke rol. Dit onderzoek gaat over de rol van deze organisaties bij het bestrijden van sociale uitsluiting in Tilburg. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Europese onderzoeksproject: Faith-based organisations and exclusion in European Cities (FACIT). In 7 landen en 21 steden is de rol van religieus geïnspireerde initiatieven in het ondersteunen van kwetsbare burgers en het bestrijden van vormen van sociale uitsluiting onderzocht.

Hierbij is gekeken naar de filosofie en de werkwijze van organisaties en naar de functies die zij vervullen in het sociale domein. Bovendien is de samenwerking met andere organisaties in de stad en hun verhouding tot de overheid in kaart gebracht. Deze publicatie biedt helder inzicht in de uiteenlopende maatschappelijke activiteiten die de organisaties verzorgen en toont de sprekende verschillen tussen organisaties. Het onderzoek eindigt met een aantal aanbevelingen die ook buiten Tilburg hun nut kunnen bewijzen voor levensbeschouwelijke organisaties. Ook voor overheden die waarde hechten aan de buitengewoon alledaagse maatschappelijke inzet van levensbeschouwelijke organisaties en zich tegelijkertijd bewust zijn van de gevoeligheden die hierbij kunnen optreden, zal dit onderzoek interessant zijn.

Zie ook Faith-Based organisations and exclusion in European Cities

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: