Brede school als multifunctionele accommodatie in Groenenhagen en Tuinenhoven

Behoeften en wensen vanuit de wijk
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Voor de aan de noordelijke randen van de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde gelegen wijk Groenenhagen en Tuinenhoven inventariseerde het instituut de gewenste functies en locatie voor een brede school. Onder het motto ‘krachtige buurten, aantrekkelijke wijken en sterk Zuid’ werken basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, welzijnsinstelling, deelgemeente IJsselmonde, woningcorporatie Woonbron en projectontwikkelaar Kristal samen aan een multifunctionele accommodatie.

De rapportage behandelt eerst de sociale kenmerken en kwaliteiten van de wijk. Vervolgens wordt stil gestaan bij de voorzieningenstructuur en de te onderscheiden doelgroepen van de brede school als multifunctionele accommodatie. De conclusies gaan in op de benodigde functies voor de multifunctionele accommodatie en de in aanmerking komende locaties.

Onderzoekers

  • Huub Braam
  • Rob Lammerts

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

Deel deze publicatie op: