Bij ons in de gemeente…

Tien innovaties binnen het gemeentelijke sociale domein
PublicatiesGepubliceerd op: 24-03-15
Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo druk bezig met innovatie binnen het gemeentelijke sociale domein, maar de Wmo 2015 en de andere decentralisaties geven een krachtige nieuwe impuls aan de innoverende initiatieven.

De afgelopen jaren heeft het Verwey-Jonker Instituut binnen het kader van ons VWS-programma De Sociale Gemeente/Wmotogo.nl veel sociale innovaties onderzocht en geïnventariseerd. De tien meest opvallende innovaties zijn gebundeld in dit rapport. Al wat van belang is voor de Wmo komt voorbij: de zelfredzaamheid van de burger (als co-creëerder, mantelzorger en co-opdrachtgever), de integrale aanpak (kijk niet alleen naar zorg en ondersteuning, maar ook naar wonen, werk en wijken), professionalisering (anders werken vraagt om een andere rol van zowel de gemeenteambtenaar als de sociale professional), innovatieve vormen van data-uitwisseling en – tot slot – leren van elkaar (in de vorm van kennisuitwisseling en kennisoverdracht).

Thema's

Deel deze publicatie op: