Bezorgdheid en veerkracht

Nederlanders over etnisch-culturele diversiteit in de samenleving
PublicatiesGepubliceerd op: 19-12-17
In het integratiedebat hoor je vaak scherpe meningen over vluchtelingen of mensen met een migratieachtergrond, zowel voor als tegen. Maar als je mensen er gericht naar vraagt, blijken ze genuanceerder te denken dan het debat doet vermoeden.

We spraken uitgebreid met 70 Nederlanders over hun ideeën, beelden, gevoelens en persoonlijke ervaringen (narratieven) rond mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond dan zij zelf. Het rapport biedt een overzicht van en inzicht in breed gedeelde zorgen, maar toont ook optimisme en veerkracht om met verschillen om te kunnen gaan. De resultaten worden toegelicht door een groot aantal citaten.

Dit onderzoek biedt verschillende aanknopingspunten voor overheden, professionals, maatschappelijke organisaties, politiek en media om de bezorgdheid over de diverse samenleving onder Nederlanders te herkennen en te duiden, om effectiever contact te leggen en beter met hen hierover te kunnen communiceren.

ISBN 978-90-5830-857-3
107 pag
2017

Download via KIS

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
 • Polarisatie en verbinding

  Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: