Beter samenwerken rond alleenstaande moeders

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-12
Alleenstaande moeders ondersteunen: een onderwerp dat Amsterdam ter harte gaat. De gemeente wil de (economische) zelfredzaamheid van alleenstaande ouders versterken en armoede onder eenoudergezinnen tegengaan.

Deze handreiking is geschreven voor beleidsmakers, leidinggevenden en uitvoerenden, vrijwilligers en beroepskrachten, binnen en buiten Amsterdam. De rode draad is: hoe moeders beter te helpen, en de link te leggen met zorg en opvoeding. De handreiking geeft informatie over wat alleenstaande moeders nodig hebben en wie ze daarbij helpt. Daarnaast is er aandacht voor verschillen tussen moeders, bijvoorbeeld naar etnische herkomst. De lezer krijgt tips en goede voorbeelden om samenwerking en steun aan moeders te verbeteren. De handreiking is geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, en een product van de Kenniswerkplaats Tienplus.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Een handreiking

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals dat de toegankelijkheid, het bereik en de effectiviteit van voorzieningen voor (opvoed)¬ondersteuning wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), verschillende stadsdelen, Hogeschool Inholland, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut. De Kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw.

Zie ook Kenniswerkplaats Tienplus

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: