Beter beeld op taal. Een verkenning van aanbod en deelname taalonderwijs door anderstaligen

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 30-06-16

Beter beeld op taal

Claire Aussems
Jodi Mak

Met medewerking van
Anna Wróblewska
Mehmet Day

Download

2016
ISBN 978-90-5830-720-0

Een verkenning van aanbod en deelname taalonderwijs door anderstaligen

De overheid zet sterk in op het verminderen van taalachterstanden. In deze rapportage verkennen we het aanbod van taalonderwijs voor anderstaligen en hun deelname daaraan.

Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal kan de participatie belemmeren. Dat is een van de redenen waarom inburgeraars, zowel asielzoekers met een status als andere nieuwkomers, verplicht worden zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen of het Staatsexamen Nederlands als 2e taal.

In deze rapportage kijken we naar verschillende vormen van formeel taalonderwijs, zoals voor- en vroegschoolse educatie, eerste opvangonderwijs en taalcursussen voor inburgeringsplichtigen. Ook bespreken we het aanbod van nonformeel taalonderwijs en -coaching met daarbij een inventarisatie van beleid, aanbod en bereik van nonformeel taalonderwijs binnen een selectie van gemeenten.

http://www.kis.nl/publicatie/beter-beeld-op-taal

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema