Bereik en ondersteuning van moeilijk bereikbare ouders en jeugd

Een gereedschapskist voor opleiding en werkveld
PublicatiesGepubliceerd op: 23-10-17
Samen met Hogeschool InHolland ontwikkelde het Verwey-Jonker Instituut een gereedschapskist met een overzicht van kennis en instrumenten rond de hulp aan gezinnen die ver af staan van opvoedondersteuning.

Dit zijn bijvoorbeeld gezinnen met een migratieachtergrond. De kennis en instrumenten zijn ontwikkeld in 4 Academische Werkplaatsen Jeugd. Deze werkplaatsen, gefinancierd door ZonMw, zijn zes jaar geleden opgezet om kennis voor de jeugdsector te ontwikkelen.

Door de kennis te testen in pilots, hebben we deze praktisch bruikbaar gemaakt voor het hoger onderwijs en het werkveld (wijkteams jeugd, CJG’s, enzovoort). In het overzicht staan verwijzingen naar waar de workshops, kennis en instrumenten te vinden zijn. De contactgegevens van onderzoekers die ze ontwikkeld hebben, staan ook in de gereedschapskist. Wie mogelijkheden ziet voor zijn gemeente, wijkteam of onderwijsinstelling, kan via deze gegevens contact opnemen.

Onderzoekers

In samenwerking met

Pauline Naber

Trees Pels

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: