Beoordeling dienstverlening Slachtofferhulp Nederland

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Tevreden klanten is waar het een goede dienstverlener om gaat. Kwaliteit van de dienstverlening staat voor Slachtofferhulp Nederland steeds bovenaan de agenda. Slachtofferhulp Nederland heeft in de afgelopen jaren dan ook veel geïnvesteerd in de kwaliteit van haar diensten en de ‘klantgerichtheid’ van haar organisatie. Wat nog ontbrak was een goed instrument om de tevredenheid van onze cliënten goed te kunnen meten. In dit boekje vindt u de eerste resultaten van het gebruik van dit meetinstrument, SATER, ontwikkeld door het Verwey-Jonker Instituut. Met de uitkomst van deze eerste meting zijn wij zeer tevreden. Het rapportcijfer dat onze cliënten ons geven is een mooie 7,7. Dat is een hart onder de riem voor al onze (vrijwillige en betaalde) medewerkers die jaarlijks meer dan 100.000 slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken bijstaan op praktisch, juridisch en emotioneel gebied.

Slachtofferhulp Nederland biedt als enige in Nederland een totaalaanbod op het gebied van slachtofferzorg. Niettemin is Slachtofferhulp Nederland een organisatie in ontwikkeling en past zij telkens als dat nodig is haar diensten of werkwijze aan om de kwaliteit die zij levert verder te verbeteren.

Dit boekje bevat de uitkomsten van de eerste meting. Deze laat niet alleen zien welk oordeel cliënten over onze dienstverlening hebben, maar ook in hoeverre hun problemen daadwerkelijk zijn opgelost en of hun verwachtingen van invloed zijn geweest op hun tevredenheid en het resultaat van onze dienstverlening. Nogmaals, wij zijn tevreden met het resultaat. We zien dit echter niet als reden om achterover te leunen, maar juist als een stimulans om de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Dank aan alle cliënten die de moeite hebben genomen om ons hun mening bekend te maken.

Voorwoord van drs. J. Smit, algemeen directeur Slachtofferhulp Nederland.

Deze publicatie is verkrijgbaar bij Slachtofferhulp Nederland

Thema's

Deel deze publicatie op: