Armoedebeleid en schuldhulpverlening in de BUCH-gemeenten

Onderzoek voor de Rekenkamercommissie BUCH-gemeenten
PublicatiesGepubliceerd op: 07-06-22
In Nederland hebben ongeveer een miljoen mensen te maken met armoede: zij wonen in een huishouden met een inkomen onder het zogeheten ‘niet-veel maar-toereikend budget’. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening.

Voor gemeenten zijn armoedebestrijding en de aanpak van schulden complexe dossiers. De doelgroepen zijn divers, regelingen zijn ingewikkeld, en mensen ervaren (nog steeds) schaamte waardoor het gemeenten niet altijd lukt om mensen met armoede en schulden te bereiken en hen passende ondersteuning te bieden. Ook zaken als de conjunctuur en de krapte op de woningmarkt spelen en rol. Recent kwam hier de coronacrisis bij, die een grote invloed heeft gehad op de levens van mensen, ook financieel.

De Rekenkamercommissie BUCH heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd onderzoek uit te voeren naar het armoedebeleid en de schuldhulpverlening in de vier BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Op welke wijze kunnen de vier BUCH-gemeenten en de BUCH werkorganisatie de armoede- en schuldenproblematiek effectiever en efficiënter aanpakken?

Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: