Arbeidstoeleiding in Enschede voor mensen met en zonder niet-westerse migratieachtergrond

Onderzoek, effecten en leerpunten
PublicatiesGepubliceerd op: 03-09-20
Behoefte aan meer reflectie in de uitvoering van de bijstand? Benieuwd naar de verschillen tussen uitkeringsgerechtigden mét en zónder migratieachtergrond? Of gewoon geïnteresseerd in het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut samen met de gemeente Enschede deed? Lees dan dit nieuwe rapport voor gemeenten, professionals en klanten in de bijstand.

De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Enschede begeleidt bijstandsgerechtigden bij het zoeken en het vinden van werk. Met de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) richt de gemeente zich op werkgevers en werkzoekenden. De EAA is een verzameling van activiteiten, instrumenten en interventies die in principe voor alle klanten – met en zonder migratieachtergrond- open staan. Het is een generieke aanpak van arbeidstoeleiding, die op de meeste plaatsen in Nederland gebruikelijk is.

In dit rapport laten we zien wat de effecten zijn van zo’n reguliere, generieke aanpak op mensen met en zonder niet-westerse migratieachtergrond. Ook hebben we in detail bekeken hoe de gesprekken tussen klantmanagers en klanten verlopen. Door de videobeelden na te bespreken met de klanten en de professionals van Werk en Inkomen, kregen we een goed beeld van arbeidstoeleiding in de praktijk.

In samenwerking met de professionals van de gemeente Enschede hebben we vervolgens lessen voor de praktijk getrokken. Een van die lessen is: spreek meer met elkaar over de discriminatie die werkzoekenden op de arbeidsmarkt ondervinden. Lees voor alle andere bevindingen het volledige rapport.

Onderzoekers

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: