Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen

Gemeentelijke infrastructuur voor re-integratie in Amersfoort, Rotterdam en Utrecht
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Nederland telt naar schatting 15.000 hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen. Gemeenten vervullen een spilfunctie bij de inburgering en het vergroten van de maatschappelijke participatie van deze vrouwen. Zij kunnen op diverse manieren de bestaande re-integratiemogelijkheden voor deze doelgroep benutten, zoals begeleiding naar werk, scholing, gesubsidieerde arbeid, sociale activering, premies, kinderopvang en stages. Het ontbreekt echter vaak aan een samenhangende ondersteuningsstructuur, waardoor hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen onnodig werkloos thuiszitten, veelal met een uitkering.

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de ervaringen die zijn opgedaan in het project Barrière of Carrière? Maatschappelijke participatie van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen, in de gemeenten Amersfoort, Rotterdam en Utrecht. Deze ervaringen bieden aanknopingspunten voor andere gemeenten die de maatschappelijke participatie van deze doelgroep willen vergroten.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: