Ambulant vertrouwen

De cliëntvertrouwenspersoon in de niet-residentiële jeugdzorg
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-01
In verschillende provincies is in de periode 1999-2001 geëxperimenteerd met een cliëntvertrouwens-persoon (cvp) voor de niet-residentiële jeugdzorg. De cvp is een vertrouwenspersoon bij wie jongeren in de jeugdzorg terechtkunnen met vragen of klachten. In de experimenten ging het voornamelijk om jongeren in de pleegzorg (pleegkinderen) en jongeren die gebruik maken van de ambulante jeugdzorg zoals de dagbehandeling. In opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van Justitie heeft het Verwey-Jonker Instituut de experimenten met de cliëntvertrouwenspersoon geëvalueerd.

In ‘Ambulant vertrouwen’ wordt een uitgebreide beschrijving van het verloop van de experimenten en een uitvoerige proces- en product evaluatie gegeven. Daarnaast formuleren de onderzoekers een aantal conclusies en aanbevelingen, mede gericht op een landelijke invoering. De cvp in de niet-residentiële jeugdzorg is mogelijk en gewenst, concluderen de onderzoekers. Maar een invoering is niet altijd even eenvoudig. Enerzijds moeten de ambulante cvp’s zich aanpassen aan de specifieke eisen van de cliëntengroep (zeer jonge kinderen in medisch kinderdagverblijven, kinderen in pleeggezinnen, kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel), anderzijds moet voorkomen worden dat de functie van de cvp verwatert.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: