Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08
Hoe staat het met de jeugd in Nederland als het gaat om jeugddelinquentie en middelengebruik? En wat zijn de achtergronden daarvan? Dit rapport presenteert de resultaten van de zelfrapportage jeugddelinquentie die door het Verwey-Jonker Instituut is uitgevoerd, samen met het Pompe-Instituut.

Aan 2300 leerlingen van de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs is gevraagd of zij delicten gepleegd hebben, hoe vaak zij dit hebben gedaan en onder welke omstandigheden. Bijna de helft van deze jongeren zegt ooit een strafbaar feit te hebben begaan. Het gaat meestal om lichte delicten: vechtpartijen staan bovenaan, gevolgd door winkeldiefstal, het dragen van een wapen en vandalisme. Andere delicten zoals diefstal, afpersing, inbraak en mishandeling komen minder vaak voor. De resultaten wijzen erop dat een kleine groep van jongeren (8%) regelmatig zowel lichte als zwaardere delicten pleegt.

Het rapport biedt verrassende theoretische en maatschappelijke verklaringen voor delinquentie of risicogedrag van jongeren. De sociale en morele ontwikkeling van kinderen en de invloed van het gezin, de school, de buurt en de leefstijl van jongeren zijn volgens de auteurs van doorslaggevende invloed op de oorzaken, ernst en duur van jeugddelinquentie. De schat aan inzichten die gebundeld is in Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik is interessant voor professionals in de jeugdzorg, het jongerenwerk, de reclassering, en voor iedereen die meer inzicht wil hebben in de achtergronden van jeugdcriminaliteit.

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

    Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: