Aan het werk met Triple P

Handreiking voor de praktijk met tips uit onderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 02-07-18
Triple P Tieners is een opvoedprogramma voor ouders met kinderen tussen de 10 en 16 jaar, dat wordt uitgevoerd in verschillende regio’s in Nederland. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de effectiviteit van dit programma.

Dit deden wij in samenwerking met Hogeschool Inholland (penvoerder), het Trimbos Instituut, de gemeente Amsterdam en uitvoerende praktijkinstellingen in de regio Amsterdam. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: een effectonderzoek en een kwalitatief onderzoek. In het effectonderzoek gingen we na of de cursus positieve effecten heeft op het opvoedgedrag en de opvoedbeleving van ouders, en op de ontwikkeling van de tieners. Daarnaast onderzochten we in een kwalitatief onderzoek hoe Triple P in de praktijk uitgevoerd wordt, en wat de ervaringen van ouders en professionals zijn met het programma. Het onderzoek is gefinancierd vanuit de RAAK-Pro-regeling van Stichting Innovatie Alliantie en had een looptijd van 2013 tot en met 2017.

Handreiking

Het onderzoek heeft verschillende producten opgeleverd. Een eerste product is de handreiking ‘Aan het werk met Triple P Tieners’. Deze kunt u aan de rechterkant van deze pagina downloaden. In de handreiking beschrijven wij kort de uitkomsten van het onderzoek, en geven we tips voor het gebruik van het programma in de praktijk. In de handreiking verwijzen we naar drie workshops (met bijbehorende powerpoints) die in het kader van dit onderzoek zijn gegeven. Ze bieden naast praktische informatie en tips voor de praktijk ook informatie over de ervaringen van ouders met Triple P Tieners.

Artikelen

Een tweede product is het artikel: Waarom ouders deelnemen aan professionele opvoedondersteuning.  Verder verscheen in het blad OJ actueel (2018-2) het artikel Op de zandbakrand, over hoe je als professional ouders kan bereiken en stimuleren tot deelname aan (professionele) opvoedondersteuning. Daarnaast verscheen in PIP Magazine (april 2018) het artikel De kracht van de oudercursus Triple P volgens professionals.

Ouders met een migratieachtergrond

Van belang is dat Triple P ook toegankelijk is voor ouders met een migratieachtergrond. In 2012 voerden wij dan ook een onderzoek uit naar de diversiteitsgevoeligheid van Triple P. Zie de brochure Triple P divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders. En bekijk ook dit filmpje, waarin Amsterdamse professionals vertellen hoe zij Triple P beter aan laten sluiten bij ouders met een migratieachtergrond.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: