Drs. Liesbeth Heering

Senior onderzoeker

Armoede heeft vele gezichten en is op veel manieren te meten. Een gemeente stelde de vraag hoe zij kon volgen welke inwoners er in armoede dreigen te raken. Ik adviseerde gebruik te maken van de bestaande registratie van mensen met betalingsachterstanden. Geen onderzoek, geen ingewikkelde definities maar simpelweg gebruiken wat voor handen is.

Liesbeth Heering
Sinds 2023 werk ik bij het Verwey-Jonker Instituut als senior onderzoeker. Ik houd er van om samen met anderen complexe vragen aan te pakken, concreet te maken en tot praktische adviezen te komen op basis van onderzoek.

Sinds 2013 doe ik onderzoek naar en adviseer ik over opgaven die voortvloeien uit de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ik initieerde het ontwerp en de ontwikkeling van een monitor sociaal domein voor de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Het gaat om data en duiding, volgen van ontwikkelingen en leren van wat we zien. Het is daarbij belangrijk om data visueel aantrekkelijk weer te geven.

In de periode 2005-2010 gaf ik leiding aan een vergelijkend survey onderzoek naar de integratie van de kinderen van immigranten in 15 grote steden van 8 Europese landen. Het doel van het project was het opzetten van de eerste vergelijkbare Europese database over verschillende thema’s van integratie. Enerverend en uitdagend om met zo’n grote diverse groep wetenschappers uit die 8 landen samen te werken aan een project.

Ik heb ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek en heb grote en kleine, nationale en internationale onderzoeksteams aangestuurd en houd ervan onderzoek te verbinden met strategische opgaven.

Drs. Liesbeth Heering

Senior onderzoeker

Externe publicaties

Artikelen in internationale tijdschriften (SSCI)

 • 2013 Wissen, L.J.G. van & Heering, E.L. (2013). Trends and patterns in euro-marriages in the Netherlands. Population, Space and Place

Hoofdstukken in academische boeken

 • 2010 Nimwegen, N. van, Erf, R.F. van der & Heering, E.L. (2010). The demographic situation in the European Union. In N. van Nimwegen & R. van der Erf (Eds.), Demography monitor 2008: demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union (NIDI report, 82) (pp. 25-69). Amsterdam: KNAW Press.
 • 2009 Nimwegen, N. van & Heering, E.L. (2009). Van groei naar krimp: een demografische omslag: samenvatting en discussie. In N. van Nimwegen & E.L. Heering (Eds.), Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009: van groei naar krimp: een demografische omslag in beeld (NIDI rapport, 80) (pp. 1-25). Amsterdam: KNAW Press.
 • 2008 Crul, Maurice & Heering, Liesbeth (2008). Introduction. In Maurice Crul & Liesbeth Heering (Eds.), The position of the Turkish and Moroccan second generation in Amsterdam and Rotterdam: the TIES study in the Netherlands (IMISCOE research) (pp. 19-26). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2008 Heering, Liesbeth & Susan ter Bekke (2008). Labour and income. In Maurice Crul & Liesbeth Heering (Eds.), The position of the Turkish and Moroccan second generation in Amsterdam and Rotterdam: the TIES study in the Netherlands (IMISCOE research) (pp. 87-103). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2008 Heering, Liesbeth & Susan ter Bekke (2008). Social relations. In Maurice Crul & Liesbeth Heering (Eds.), The position of the Turkish and Moroccan second generation in Amsterdam and Rotterdam: the TIES study in  the Netherlands (IMISCOE research) (pp. 129-141). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2003 Crul, Maurice, George Groenewold & Liesbeth Heering (2008). Conclusions and implications. In Maurice Crul & Liesbeth Heering (Eds.), The position of the Turkish and Moroccan second generation in Amsterdam and Rotterdam: the TIES study in the Netherlands (IMISCOE research) (pp. 161-168). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2006 Erf, R. van der, L. Heering & E. Spaan (2006), A cohort approach to measuring the asylum procedure. In: M. Poulain, N. Perrin & A. Singleton (eds.), THESIM: Towards Harmonised European Statistics on International Migration. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, p. 289-319.
 • 2006 Erf, R. van der, L. Heering & E. Spaan (2006), Registration of the asylum seekers. In: M. Poulain, N. Perrin & A. Singleton (eds.), THESIM: Towards Harmonised European Statistics on International Migration. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, p. 151-166.
 • 2006 Erf, R. van der, L. Heering & E. Spaan (2006), Statistics on asylum applications. In: M. Poulain, N. Perrin & A. Singleton (eds.), THESIM: Towards Harmonised European Statistics on International Migration. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, p. 249-319.
 • 2006 Erf, R. van der, L. Heering & E. Spaan (2006), Country report: Netherlands. In: M. Poulain, N. Perrin & A. Singleton (eds.), THESIM: Towards Harmonised European Statistics on International Migration. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, p. 553-564.
 • 2006 Black, R., B. Xiang, M. Collyer, G. Engbersen, L. Heering & E. Markova (2006), Migration and development: causes and consequences. In: R. Penninx, M. Berger, & K. Kraal (eds.), The dynamics of international migration and settlement in Europe: a state of the art. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 41-63.

Artikelen  in DEMOS, bulletin over bevolking en samenleving

 Redactie van boeken

 • 2008 Crul, Maurice & Liesbeth Heering, (Eds.). (2008). The position of the Turkish and Moroccan second generation in Amsterdam and Rotterdam: the TIES study in the Netherlands (IMISCOE research). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2009 Nimwegen, N. van & Heering, E.L. (Eds.). (2009). Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009: van groei naar krimp: een demografische omslag in beeld (NIDI rapport, 80). Amsterdam: KNAW Press.