Dr. Iris Andriessen

Senior onderzoeker

Met onderzoek kun je uitzoomen en zo in een breder kader de praktijk zien. Dat zorgt voor de duiding die nodig is voor verandering

Iris Andriessen

Als senior onderzoeker op het terrein van inburgering en diversiteit wil ik bijdragen aan een samenleving waarin alle inwoners optimaal tot hun recht komen.  In het bijzonder heb ik mij in het verleden beziggehouden met vraagstukken omtrent inclusie en discriminatie. Door de kennis die wij ontwikkelen kunnen we beleid – en daarmee de samenleving – verbeteren.

In mijn onderzoeken heb ik laten zien wat de gevolgen zijn van discriminatie. Niet alleen voor mensen die er zelf mee te maken hebben, maar ook voor de maatschappij als geheel . Ik vind het belangrijk dat mensen ongeacht wie ze zijn, of waar ze vandaan komen, kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen én om verder te komen in de samenleving.

In onderzoeken combineer ik graag kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Met kwantitatief onderzoek is het mogelijk de grotere verbanden te laten zien. Kwalitatief onderzoek zorgt voor de duiding van die kwantitatieve data. Door tijdens interviews goed te luisteren naar mensen merk je waar het écht om gaat en wat de betekenis is van de dingen die mensen meemaken.

Je kunt bij mij terecht voor allerlei vraagstukken die te maken hebben met participatie van mensen in de maatschappij.

Dr. Iris Andriessen

Senior onderzoeker

Externe publicaties

 • 2020 Andriessen, I. , J. Hoegen-Dijkhof, A. van der Torre, E. van den Berg, I. Pulles en J. Iedema(2020). Ervaren discriminatie in Nederland 2018. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2019 Andriessen, I. (2019). Nederland inside out. In: Beugelsdijk, S., J. de Hart, P. van Houwelingen en M. Versantvoort (red.). Denkend aan Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2018 Gijsberts, M., Andriessen, I., Nicolaas, H. en W. Huijnk (2018). Bouwend aan een toekomst in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2017 Andriessen, I. (2017). Discriminatie herkennen, benoemen en melden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2017 Andriessen, I., W. van den Berghe en L. Sterckx (2017). Grenzen aan de eenheid. De beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers van Defensie.
 • 2017 Andriessen, I., M. Gijsberts, W. Huijnk en H. Nicolaas (2017). Gevlucht met weinig bagage. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2017 den Ridder,J., I. Andriessen, P. Dekker (2017). Burgerperspectieven 2017|2. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2016 Huijnk, W. en I. Andriessen (2016). Integratie in zicht? Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2015 Bijl, R., Boelhouwer, J., Pommer, E. en I. Andriessen (2015). De Sociale Staat van Nederland 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2015 Andriessen, I., B. van der Ent, M. van der Linden en G. Dekker (2015). Op afkomst afgewezen. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2015 Andriessen, I en K. Wittebrood (2015). Groepen op grote afstand: achtergronden van islamitisch radicalisme en extremisme. In: Huijnk, W., J. Dagevos, M. Gijsberts en I. Andriessen (2015). Werelden van verschil. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2014 Andriessen, I., H. Fernee en K. Wittebrood (2014). Ervaren discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2014 Turkenburg, M., L. Herweijer, A. van de Broek en I. Andriessen. (2014). Op zoek naar bewijs II. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2014 Wittebrood, K. en I. Andriessen (2014). Aan het werk vanuit een bijstands- of werkloosheidsuitkering. Inventariserend onderzoek van beleid van gericht op toegang tot de arbeidsmarkt van niet-westerse werkzoekenden van zes grote gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2012 Andriessen, I. en H. Fernee (2012). Meldingen van discriminatie in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2012 Andriessen, I., E. Nievers en J. Dagevos. (2012). Op Achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2010 Andriessen, I., E. Nievers, L. Faulk en J. Dagevos (2010). Liever Mark dan Mohammed? Onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie van niet-westerse migranten via praktijktests. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2010 Nievers, E. en I. Andriessen (2010). Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2007 Andriessen, I., J. Dagevos, E. Nievers en I. Boog (2007). Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Tijdschriften en bundels

 • 2019 Andriessen, I. (2019). Etnic discriminaton in the labour market: the Dutch case. In: Joana Vassilopoulou (Red.). Race Discrimination and Management of Ethnic Diversity and Migration at Work; ISBN No: 978-1-78714-594-8
 • 2015 Andriessen, I. en J. Dagevos (2015). Tegenpolen. Hoe de bevolking denkt over migranten uit Midden- en Oost Europa en hoe migranten uit Midden- en Oost Europa denken over (de kansen in) Nederland. In: Huinder, C., Odé, A., de Vries,
 • 2015 K., Bonjour, S., Eertink, L. C., & Dagevos, J. (Eds.). (2015). Open grenzen, nieuwe uitdagingen: arbeidsmigratie uit Midden-en Oost-Europa. Amsterdam University Press.
 • 2014 Andriessen, I. en J. Dagevos (2014). Disadvantages in the labor market for ethnic minority men and women. In: Lowell, T. (Red.). Racism. Global perspectives, coping strategies and social implications. New York: Nova Science Publishers.
 • 2012 Andriessen, I., Nievers, E., Dagevos, J. en L. Faulk (2012). Ethnic discrimination in the Dutch labour market: its relation to job characteristics and multiple group membership. Work and Occupations, 39(3), 237-269.
 • 2012 Nievers, E., Andriessen, I. & Faulk, L. (2012). Waarom men liever Mark heeft dan Mohammed. Resultaten van 106 diepte-interviews met personeelsselecteurs op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
 • 2011 Andriessen, I., Nievers, E., Dagevos, J., Faulk, L. & Iedema, J. (2011). Voorkeur bij gelijke geschiktheid: Een studie via praktijktests naar arbeidsmarktdiscriminatie van migrantengroepen. Sociologie, 7(3), 223-247.
 • 2008 Ter Wal, J., de Munnik, S. & Andriessen, I. (2008). Turkish marriage migration to the Netherlands: Policy vs. Migrants’ perspectives. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 6(3), 409-422.
 • 2008 Andriessen, I., Dagevos, J. & Iedema, J. (2008). Onbemind of ongemeten? Over de betekenis van discriminatie als factor in de werkloosheid van niet-westerse allochtonen. Mens en Maatschappij, 83(3), 279-301.
 • 2006 Andriessen, I., Phalet, K. en Lens, W. (2006). Future goal setting, task motivation and learning of minority and non-minority students in Dutch schools. British Journal of Educational Psychology, 76(4),827-850 .
 • 2006 Andriessen, I. (2006). Socio-cultural factors and school engagement. A study among Turkish, Moroccan,Assyrian and native Dutch youth in the Netherlands. Universiteit Utrecht:Dissertation.
 • 2005 Andriessen, I. en Phalet, K. (2005). Integration: the road to success in school? A study among minority youth in the Netherlands. In: Herrlitz, W. & Maier, R. (Eds.). Dialogues in and around themulticultural school. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, (p.49-64).
 • 2004 Phalet, K., Andriessen, I. en Lens, W. (2004). How Future Goals Enhance Motivation and Learning in Multi-cultural Classrooms. Educational Psychological Review, 16 (1), 59-89.
 • 2003 Phalet, K. en Andriessen, I. (2003). Acculturation, motivation and educational attainment: a contextual model of minority school achievement. In: Hagendoorn, L., Veenman, J. & Vollenbergh, W (Eds.), Integrating Immigrants in the Netherlands. Cultural versus socio-economic integration. Aldershot/Burlington: Ashgate, 145-171.
 • 2003 Andriessen, I. en Phalet, K. (2003). Wanneer onderwijs werkt: naar een contextuele benadering van acculturatie en schoolsucces van allochtone jongeren. Migrantenstudies, 4, 266-282.
 • 2002 Andriessen, I. en Phalet, K. (2002). Acculturation and School Success: a study among minority youth in the Netherlands. Intercultural Education, 13 (1), 21-36.