De verhalen van ‘alledaagse mensen’ zet ik centraal om (ongelijkwaardige) machtsstructuren te doorgronden en te veranderen.

Arwen Hoogenbosch
Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving. Waar iedereen een passende stageplek, baan of woning kan vinden; een toereikend inkomen heeft; waar onze systemen aansluiten bij de leefwerelden van gewone mensen; en waar rekening gehouden wordt met diverse kwetsbaarheden.

Als onderzoeker werk ik graag op verschillende manieren aan het in kaart brengen van diverse vraagstukken. Enerzijds werk ik met anekdotische verhalen van ‘alledaagse mensen’. Juist in dit soort verhalen openbaren zich meningen, culturen en structuren. Anekdotische verhalen laten zien hoe we de dingen doen en waarom. Verhalen zijn bovendien (bewezen!) instrumenten voor verandering, in feite zijn verhalen – waar of niet – kleine spiegeltjes die organisaties of groepen mensen kunnen helpen om weer even op een afstandje te reflecteren op hetgeen dat ze doen en of dat past in hun visie, missie of doel.

Anderzijds werk ik graag met wat meer experimentele vormen van onderzoek. Zo ben ik erg thuis in verschillende soorten van mystery guest onderzoek. Een voorbeeld hiervan zijn praktijktesten, waarbij nagegaan of en in welke mate twee of meerdere quasi-identieke kandidaten ongelijk behandeld worden.

Arwen Hoogenbosch

Externe publicaties