Anna Jansma, MSc

Onderzoeker

Wat ik waardevol vind aan mijn werk is dat ik kan bijdragen aan een kansrijke start voor ieder kind

Anna Jansma
Als pedagoog ligt mijn expertise bij de opvoeding en ontwikkeling van het (jonge) kind. Ik doe onderzoek naar thema’s als zwangerschap en geboorte, (kwetsbaar) ouderschap, en voor- en vroegschoolse educatie. Thema’s die een rol spelen in de eerste duizend dagen van het leven van een kind, en die bepalend zijn voor een gezonde ontwikkeling en kansen op latere leeftijd.

De afgelopen drie jaar was ik betrokken bij de ontwikkeling van een vervolg op het effectieve programma VoorZorg. Binnen VoorZorg krijgen vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren, gedurende de zwangerschap tot dat het kind twee jaar oud is intensieve ondersteuning van een gespecialiseerde jeugdverpleegkundige. Met het vervolg op VoorZorg, genaamd VoorZorg-Verder, blijven moeders ondersteuning krijgen tot dat het kind zes jaar oud is. Het vervolg is bedoeld om behaalde resultaten van VoorZorg te waarborgen en zo mogelijk te vergroten.

De komende tijd werk ik aan de doorontwikkeling van VoorZorg voor vrouwen die al een kind hebben en ben ik als projectleider betrokken bij een onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor de hulp en ondersteuning aan (ouders van) kinderen van 0-4 jaar.

Wil je meer weten over bovenstaande thema’s? Neem dan contact op!

Anna Jansma, MSc

Onderzoeker

Externe publicaties

  • 2015 Steketee, M., Gilsing, R., Jansma, A. & Koçak, S. (2015). Dit werkt in een multiprobleemgezin. Sozio, 2015 (4), 18-20.
  • 2013 Hermens, N., Jansma, A., & Marissing, E. van. (2013). Het is tijd om sportinclusief te denken. Wmo magazine 7(2), 16-20.