Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Burgerdialogen Breda

16 oktober 2018

Hoe ziet Breda de toekomst van Europa?

Europa is een uniek samenlevingsmodel waarin democratie centraal zou moeten staan, stelde de Franse president Macron in een toespraak in Straatsburg in april dit jaar. Om dit samenlevingsmodel ook in deze tijden te laten slagen, moeten Europese burgers nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie. Met dit doel worden er, in navolging van Frankrijk, in elke EU-lidstaat lokale dialogen over de toekomst van Europa gehouden. 

Op dinsdag 23 oktober van 19:00 tot 21:00 uur organiseren Netwerk Democratie en het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met gemeente Breda de Bredase EU-dialoog plaats in De Uitvindfabriek, Terheijdenseweg 64, in Breda. Hier gaan we met elkaar in gesprek over thema’s zoals veiligheid, immigratie, natuur, welvaart, onderwijs, economie, gezondheidszorg, democratie en Europese samenwerking.

Welke toekomst zie jij voor jezelf en anderen binnen de Europese Unie? Over welke onderwerpen wil je dat Europese leiders het met elkaar eens worden? Wat staat voor jou bovenaan, of juist onderaan, de Europese agenda? We nodigen je graag uit om jouw ideeën te delen tijdens de Bredase dialoog. Een inspirerende spreker zal het gesprek introduceren en een vertegenwoordiger van Europese Zaken van gemeente Breda vertelt over de input die Breda vorig jaar leverde voor het ‘Witboek over de toekomst van Europa’. Daarna gaan we met elkaar in gesprek en vormen de agenda van Breda voor Europa.

De uitkomst van de bijeenkomst wordt in december samen met de inbreng van bewoners uit vier andere Nederlandse steden gepresenteerd aan de Europese Commissie. Vervolgens worden de uitkomsten van alle dialogen in de 27 lidstaten van de EU gebruikt voor het bepalen van de prioriteiten voor de EU voor de komende vijf tot tien jaar.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is nodig en kan per e-mail via info@netdem.nl.