Schattingen van experts

Schattingen van experts

Schattingen van experts (expert elicitation) is een methode waarmee op wetenschappelijke wijze en door middel van interactieve sessies met experts inschattingen van effecten kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt de gezamenlijke expertise en kennis van de geraadpleegde experts gebundeld en middels statistische analyses tot een gemeenschappelijke inschatting vertaald. Deze methode is met name voor beleid en aanpakken in het brede sociaal domein interessant, omdat betrouwbare harde meetgegevens over effecten veelal ontbreken net zoals breed gedragen ervarings- en kengetallen. Schattingen van experts vormt daarmee een interessant alternatief omdat hiermee een (voorlopige)lacune kan worden opgevuld en omdat met een relatief beperkte tijdsinspanning toch betrouwbare doorrekeningen van maatschappelijke kosten en baten kunnen worden gemaakt.

Voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met:
Ahmed Hamdi
Senior onderzoeker
ahamdi@verwey-jonker.nl
030- 2303283 / 06-34738625