Welke trends spelen er onder jongeren?

Uitkomsten van een pilot
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 03-02-2022
Artikel
Halt biedt jongeren de ruimte om te leren van fouten en helpt jongeren niet (opnieuw) over (wettelijke) grenzen heen te gaan. Maar welke trends, die grensoverschrijdend kunnen zijn, spelen er eigenlijk onder jongeren?

Om hier antwoord op te geven, deed het Verwey-Jonker Instituut samen met Stichting Halt een pilot onderzoek. Samen met het Halt-jongerenpanel ontwierpen zij een vragenlijst. Deze vragenlijst is via Haltmedewerkers uitgezet onder jongeren die recent een Halt-traject volgden. Het invullen was vrijwillig en in totaal namen er 57 jongeren deel. Dat is te weinig om goed zicht te krijgen op de trends in deze doelgroep, maar geeft een eerste indruk. Om beter bij de belevingswereld van jongeren aan te sluiten, wil Stichting Halt vanaf 2022 structureel onder een grotere groep jongeren trendjournaals maken.

Een aantal in het oog springende zaken uit het eerste pilot onderzoek vallen op: sociale media, drugs en messen.

Sociale media & ‘nudes’

Jongeren besteden veel tijd aan social media. Meer dan de helft van de jongeren (n=34) zijn dagelijks minstens vier uur actief op deze social media, met name op WhatsApp, Instagram, Snapchat en TikTok, en in mindere mate aan Facebook, Discord en Telegram. Acht van deze jongeren besteden hier minstens acht uur per dag aan. Online worden jongeren geregeld geconfronteerd met de verspreiding van een nude: 61% van de jongeren ziet een dergelijke intieme foto of video dagelijks, wekelijks of maandelijks voorbijkomen. Deze getallen zijn niet verbazend als vergeleken wordt met het nieuwsbericht van 7 januari jl. waarin wordt vermeld dat uit een enquête van het KRO-NRCV-programma Pointer en DUO naar voren komt dat een kwart van de kinderen in groep zeven en acht via social media wel eens in aanraking met ongewenste foto’s of video’s, met name naaktfoto’s die bijvoorbeeld tijdens het douchen na gym zijn gemaakt.

Drugs

Ongeveer één op de drie jongeren heeft aangegeven wel eens drugs te gebruiken. Elf jongeren gebruiken alleen cannabis, twaalf jongeren meerdere soorten drugs. Naast cannabis betreft dit met name lachgas (n=9) en ecstasy (n=7). Dit gebeurt vooral op feestjes, op straat, thuis en zes jongeren gebruiken dit op school. De meeste jongeren gebruiken omdat zij dit gezellig vinden of het een fijn gevoel geeft. Een klein aantal jongeren geeft aan dat het pijn onderdrukt, eenzaamheid verdrijft en verveling tegengaat.

Messen

Van de 57 jongeren die de vragenlijst invulden, dragen acht jongeren wel eens een mes. Jongeren maken zich behoorlijk zorgen over het dragen van messen. Bijna de helft van de jongeren maakt zich hier (heel) veel zorgen over. Nog eens 30% van de jongeren geeft aan zich niet veel, maar ook niet weinig zorgen te maken. Veruit de meeste jongeren vinden het dan ook (helemaal) niet goed als jongeren een mes of andere wapens dragen.

Het Verwey-Jonker Instituut en Halt kijken er naar uit om de lijn van jongerenparticipatie in de ontwikkeling van trendjournaals de komende jaren voort te zetten.

Roos de Wildt

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: