Voorkomen van verspreiding van infectieziekten: een Serious Game

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 17-01-2023
Artikel
Serious games betekent ‘spelen met een serieus (leer-)doel’. Serious Games worden vaak ingezet als er behoefte is aan educatie, training of informatie over een bepaald onderwerp. Ook in het kader van gezondheidsbevordering worden zij als veelbelovend gezien. Door middel van het spel kan een directe, positieve link met de leefwereld van moeilijk bereikbare of niet geïnteresseerde  doelgroepen worden gelegd.

Serious gaming is al vaker succesvol gebleken voor gezondheidsbevordering bij doelgroepen met een kwetsbare gezondheid. Zo zijn er tijdens de COVID-19 pandemie Serious Games in andere landen  ingezet bij studenten (Brazilië), mensen met migratieachtergrond (Duitsland) en in het kader van de opleiding van zorgprofessionals (Switzerland). Tot nu toe bestaat er geen Serious Game voor preventief gezondheidsgedrag voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). De doelgroep waarop wij ons met dit project richten.

Licht verstandelijke beperking

Dit doen we omdat het voor mensen met een licht verstandelijke beperking uitdagend is om zich aan maatregelen te houden, die helpen om het oplopen en verspreiden van infectieziektes zoals COVID 19, te voorkomen. Mensen met LVB vinden het moeilijk om te begrijpen wat hen mankeert of kan overkomen in de toekomst, hoe ze medicatie moeten gebruiken, of hoe ze adviezen moeten opvolgen. Voor mensen met LVB was het begrijpen en navolgen van de gezondheidsmaatregelen tijdens de COVID-19 pandemie daarom ook bijzonder lastig. Door hun beperking, hebben mensen met LVB moeite met het begrijpen van abstracte begrippen, het onthouden en toepassen van geleerde informatie en instructies, het verband zien tussen oorzaak en gevolg en het reflecteren op eigen gedrag en vaardigheden. Interventies, die op een geschikte manier informatie over infectieziektes willen geven en daardoor gezondheidsgedrag van mensen met LVB te bevorderen, moeten rekening houden met de uitdagingen en complexiteit van deze groep. Het spelen van een Serious Game sluit aan bij de leefwereld van jonge mensen met een LVB en kan zo wel in het onderwijs als woongroepen worden gespeeld.

Wat gaan we doen tijdens het project?

We ontwikkelen een Serious Game als interventie om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen, die aangepast is op de leefwereld van mensen met LVB. We zijn de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut, de academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ van het Radboud UMC, de Universiteit Maastricht, de Universiteit van Amsterdam en de GGD Midden-Gelderland en de GGD Zuyd.

En heel belangrijk: we ontwikkelen de Serious Game samen met de mensen, die hem gaan gebruiken. Zoals mensen die moeite hebben met het begrijpen van moeilijke woorden en zinnen, die in leefgroepen binnen zorginstellingen wonen of leerling zijn in het praktijkonderwijs, zoals professionals die mensen uit de doelgroep dagelijks begeleiden. We noemen dat co-creatie. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande kennis, ervaringen en netwerken van de doelgroep, maken we gebruik van de bekende Serious Game ‘Mediajungle’. Dit spel is enkele jaren geleden in co-creatie ontwikkeld en wordt inmiddels op meer dan duizend locaties in Nederland gespeeld.

Het project loopt tot begin 2024, houd onze site in de gaten voor het rapport.

Licht verstandelijke beperking (LVB)

In Nederland zijn naar schatting ruim 1,17 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een LVB hebben een IQ tussen de 50 en 70, wat overeenkomt met de ontwikkelingsfase van 6-12 jarigen. Daarnaast hebben zij aanzienlijke beperkingen in hun cognitieve ontwikkeling en adaptieve vaardigheden, zoals conceptuele (lezen, schrijven, rekenen), sociale (communiceren en sociale omgang), en praktische (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, gebruik maken van het OV etc.) vaardigheden

Een groot deel van de mensen met een LVB woont in een woongroep, waarbij een hoge mate van begeleiding en zorg aanwezig is. Een ander deel van mensen met LVB woont zelfstandig of in het ouderlijk huis.

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw.

Ines Schell-Kiehl

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: