VNG publiceert eerste editie Dashboard sociale impact corona

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 11-03-2021
Nieuws
Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van corona? Op die vraag geeft het Dashboard Sociale Impact Corona op basis van een select aantal indicatoren een eerste antwoord.

In het dashboard is aandacht voor de thema’s Werk & Inkomen, Mentale Weerbaarheid, Onderwijs, Gedrag en Sociale Cohesie. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft nu de eerste editie van dit dashboard gepubliceerd. Het dashboard biedt de mogelijkheid om een ‘vinger aan de pols’ te houden op een aantal onderwerpen. Daarnaast is het bedoeld om input te leveren voor verdiepende gesprekken per thema. De gegevens in het dashboard worden regelmatig ververst, het streven is om dat elke twee maanden te doen.

Het dashboard is ontwikkeld door de VNG samen met tal van partners, waaronder de ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK, JenV, ZonMw en ook het Verwey-Jonker Instituut. De cijfers zoals die gepresenteerd zijn in het ‘Dashboard Sociale Impact Corona’ zijn besproken in diverse duidingssessies met experts uit gemeenten, verschillende ministeries en landelijke kennisinstellingen. De afgelopen periode heeft het Verwey-Jonker Instituut een aantal van deze duidingssessie begeleid.

 

Naar het dashboard

Onno de Zwart

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: