Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek bij Raad voor de Kinderbescherming naar mogelijk ongelijke behandeling

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 07-09-2023
Lopend project
De Raad voor de Kinderbescherming heeft te maken met een grote diversiteit aan gezinnen. Gezinnen met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de jeugdbescherming. Cultureel sensitief werken is daarom een belangrijk onderwerp voor de Raad voor de Kinderbescherming. Tegen deze achtergrond gaat het Verwey-Jonker Instituut onafhankelijk onderzoek doen naar hoe de Raad voor de Kinderbescherming omgaat met de culturele diversiteit en armoedeproblematiek van gezinnen waar de Raad mee te maken heeft. De Raad voor de Kinderbescherming heeft zelf het Verwey-Jonker Instituut benaderd om dit onderzoek te gaan doen.

Verwey-Jonker Instituut gaat het onderzoek uitvoeren in samenwerking met Movisie. Over negen maanden worden de resultaten verwacht.  Centraal staat de vraag of bij de Raad voor de Kinderbescherming vooroordelen een plek hebben in zijn dienstverlening en rol als werkgever, in hoeverre er mogelijke sprake is van ongelijke behandeling en hoe de Raad zijn culturele sensitiviteit als organisatie kan versterken.

Ga naar het nieuwsbericht van de NOS

Onno de Zwart

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: