Studenten in de buurt: zorg of zegen?

onderzoek naar de meerwaarde van studenten voor de wijk
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 04-05-2021
Nieuws
Studenten zijn belangrijk voor de stad op maatschappelijk gebied. Dat is de uitkomst van onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van kenniscentrum voor studentenhuisvesting Kences en een aantal studentenhuisvesters.

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut laat zien dat bijna tweederde van de studenten vrijwilligerswerk doet bij de studie- of studentenvereniging maar ook bij sportverenigingen, culturele instellingen en welzijnsorganisaties. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde dat op 47 procent ligt.

Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat buurtbewoners aangeven dat ze studenten liever niet zien vertrekken en dat studenten graag meer willen doen voor de buurt waarin ze wonen. Want de potentie van de studerende medebewoners voor de wijk wordt nog niet ten volle benut. Het rapport reikt studenten en huisvesters kansen aan om mee aan de slag te gaan.

Kwetsbare buurtbewoners

Eén op de vijf studenten heeft een uitgesproken behoefte om meer te betekenen voor mensen in hun woonomgeving. Deze bereidheid ligt nog hoger bij internationale studenten, ruim één op de drie. Studenten willen vooral meer betekenen voor kwetsbare buurtbewoners, voor duurzaamheid en groen in de buurt of voor meer ontmoeting. De belangrijkste redenen waarom studerende buurtbewoners niet meer doen dan ze zouden willen, zijn tijdsgebrek, dat ze vaak niet weten waar ze terecht kunnen om zich aan te melden of wat ze kunnen bijdragen en dat zij niet weten of mensen wel behoefte hebben aan hun inzet.

Levendigheid en diversiteit

Buurtbewoners waarderen de levendigheid en diversiteit die studenten met zich meebrengen. Dit maakt dat zij studenten liever niet zien vertrekken. Waar nog kansen liggen is het vergroten van de verbinding tussen studenten en buurtbewoners. Zowel studenten als medebuurtbewoners hebben behoefte om het onderlinge contact te versterken. Dat hoeft geen dagelijks contact te zijn, maar iedereen vindt het fijn om te weten wie er in de buurt woont.

 

Maarten Kwakernaak

Buurten en leefbaarheid 2021

Studerende Buren

  • Maarten Kwakernaak,
  • Leyla Reches,
  • Marije Voorwinden
ISBN 978-94-6409-063-5Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: